Design

Varför är design viktigt?

Skapa hållbara och innovativa produkter och organisationer

Genom att representera en närhet till användaren och ta beslut genom kunskap och fakta skapar design idag både konkurrensfördelar och bygger affär. Design handlar inte bara om utseendet på produkter eller tjänster, det omfattar hela kundupplevelsen, från produktplanering till användargränssnitt och marknadsföring.

Genom att använda designprocesser och metodik kan organisationer skapa innovativa och användarcentrerade lösningar utifrån användarens behov. Nedan hittar du några av de vanligaste rollerna vi på Trib hjälper våra kunder med, oavsett om det är fast rekrytering, frilansande konsulter eller genom bemanning.

Behöver du en designer?

Vi på Trib kan hjälpa dig hitta precis den profil du behöver. Vi har många års erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk med de bästa talangerna och förmågorna inom design.

  • Flexibla rekryteringar anpassade efter dina behov
  • Få tillgång till det bästa nätverket av talanger
  • En enskild roll eller ett helt team – fast rekrytering, frilanskonsulter eller bemanning
  • Stöttning och rådgivning genom hela processen

Frågor och svar

Här är några tips för att hitta rätt designer och kompetens för din organisation:

 

Definiera dina krav

Innan du börjar leta efter en designer, se till att du har definierat dina krav. Vilken typ av designer söker du? Vilka färdigheter behöver de ha? Vad förväntas de göra i sin roll? Definiera också din organisations kultur och värderingar för att hitta en designer som passar in i teamet. Har ni inte alla svar på dessa frågor så hjälper Trib gärna till, vi har byggt många designteam och hjälper dig att komma rätt.

 

Använd flera rekryteringskanaler

För att nå ut till ett brett spektrum av kandidater, använd flera rekryteringskanaler, såsom LinkedIn, jobbannonser och personliga rekommendationer. Vi hjälper våra kunder genom att aktivera vårt nätverk samt att nå ut med ert varumärke genom våra plattformar.

 

Utvärdera portfolios

När du utvärderar designers, se till att du tittar på deras portfolios för att bedöma deras arbete och hur de kan tillämpa sina färdigheter hos er.

 

Testa designerns färdigheter

För att bedöma en designers färdigheter kan man genomföra tester som exempelvis designcase, intervjuer och workshops. Då design idag har som uppgift att både lösa problem och skapa möjligheter ur ett användarperspektiv såväl som affärsperspektiv är arbetssättet, process och metod hos kandidaten viktigt att förstå. Hur angriper den ett problem, vilka processer använder den och vilka andra kompetenser behöver den runt sig.

 

Personlighet och samarbetsförmåga

När du intervjuar en designer, se till att du får en känsla för deras personlighet och förmåga att samarbeta och arbeta i team.

UX-designer
En UX-designer måste ha förståelse för användarupplevelse och hur användare interagerar med en produkt eller tjänst. Det kräver färdigheter i användarundersökningar, informationsarkitektur, prototyper och användartester. Dessutom bör UX-designern ha en god förståelse för teknik och hur den kan påverka användarupplevelsen.

 

UI-designer
En UI-designer behöver ha färdigheter i visuell design, inklusive färgteori, typografi och ha en kunskap i moderna designprogram och verktyg. Dessutom krävs det kunskap om interaktionsdesign, såsom animation och övergångar, och en förståelse för hur man skapar en konsekvent och användarvänlig design. Det är också viktigt att ha en god förståelse för tekniska begränsningar och möjligheter.

 

Digital Product Designer
En product designer behöver ha en stark förståelse för både UX och UI-design, samt en djup förståelse för produktstrategi och användarens behov. Det inkluderar kunskap om design thinking, produktplanering, prototyper och användartestning. En Product Deisgner kan tjäna på att ha goda ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter för att kunna samarbeta med olika funktionella avdelningar inom företaget.

 

Grafisk designer
En grafisk designer kan ha färdigheter i konstnärlig design, inklusive layout, typografi, färgteori och bildredigering. De kan också ha en förståelse för varumärkesstrategi och kommunikation, samt kunna skapa marknadsföringsmaterial, förpackningsdesign, webbdesign och annat grafiskt innehåll.

 

Digital designer
En digital designer kan ha färdigheter i både UX- och UI-design, inklusive användarundersökningar, prototyper, visuell design och interaktionsdesign. De kan också ha en förståelse för webbteknik och hur man skapar responsiv design för en rad olika enheter. Det inkluderar också kunskap om SEO och hur design kan påverka sökmotoroptimering. Detta är en rolltitel som kan skilja sig mellan olika bolag.

 

Varför ta hjälp av oss på Trib?
Som rekryteringsbyrå har vi lång erfarenhet av att rekrytera kreativa talanger till techbolag, e-handel, moderna produktbolag, digitala tjänstebolag och bolag som digitaliseras samt diverse olika byråer. Vi förstår vad som krävs för att hitta den rätta kandidaten för varje roll och bransch, och vi har ett omfattande och väl upparbetat nätverk. Dessutom har vi kunskap om branschspecifika trender och behov, vilket gör att vi kan hitta kandidater som har de rätta färdigheterna och erfarenheterna för att passa perfekt i varje roll.

En bra designportfolio för UI/UX- och produktdesign bör visa upp kandidatens förmåga att lösa problem genom design. Här är några viktiga element som bör finnas med i en designportfolio:

 

Case studies
Visa upp projekt som du har arbetat på och presentera hur du har löst problem och förbättrat användarupplevelsen.

 

Designprocessen
Beskriv din designprocess och hur du har arbetat fram din lösning. Detta ger arbetsgivaren insikt i din förmåga att analysera problem, utföra användarforskning och skapa en design som möter behoven.

 

Färdigheter och verktyg
Visa upp dina färdigheter och vilka verktyg du använder i din designprocess. Det kan vara allt från wireframing och prototyper till verktyg för användartester.

 

Teamarbete
Om du har arbetat i team, visa upp hur du har samarbetat med andra teammedlemmar och hur din design har bidragit till projektet som helhet.

 

Resultat
Visa upp resultatet av ditt arbete, till exempel förbättrad användarupplevelse, ökad konverteringsgrad eller annan mätbar framgång.

 

En bra designportfolio är alltså en kombination av visuellt tilltalande designarbete och en beskrivning av processen bakom arbetet. Genom att visa upp både din kreativitet och dina problemlösningsförmågor kan du övertyga potentiella arbetsgivare och öka dina chanser att bli anställd.

 

Trib är experter på att hjälpa företag att hitta de bästa kandidaterna för designroller. Genom att anlita oss för rekrytering kan du få tillgång till vårt nätverk av högkvalitativa designers och en effektiv rekryteringsprocess som sparar tid och resurser.

Att bedöma en designers kreativitet och designfärdigheter under en anställningsprocess kan vara utmanande, men det finns några saker du kan göra för att få en bättre förståelse för deras förmågor:

 

Be om en portfolio
En designers portfolio ger en bra överblick över deras stil, tekniska färdigheter och tidigare projekt. Se till att fråga om specifika detaljer kring deras arbete och beslutsprocesser för att få en bättre förståelse för deras arbete.

 

Be om exempel på tidigare projekt
Fråga efter detaljer kring tidigare projekt och vad designern bidrog med. Detta kan hjälpa dig att förstå hur de tänker och arbetar.

 

Fråga om deras erfarenheter
Fråga efter specifika exempel på hur de har löst problem i tidigare roller och projekt. Detta kan ge en bra indikation på deras förmåga att arbeta under press och komma med kreativa lösningar.

 

Personlighet
En designers personlighet kan påverka deras förmåga att arbeta i ditt team och leverera effektiva lösningar. Försök få en känsla för deras förmåga att kommunicera och samarbeta med andra avdelningar inom företaget.

Några av de vanligaste utmaningarna när det gäller att rekrytera designers inkluderar:

 

Konkurrensen
Det finns ofta många andra företag som också söker efter talangfulla designers, vilket kan göra det svårt att locka till sig de bästa kandidaterna.

 

Brister i arbetsgivarens varumärkeskännedom
Om arbetsgivaren inte har ett starkt varumärke eller en tydlig företagskultur kan det vara svårt att locka till sig talangfulla designers.

 

Svårt att hitta rätt kompetens
Det kan vara utmanande att hitta designers med den rätta kombinationen av färdigheter, erfarenhet och personlighet som passar företagets behov.

 

Långa rekryteringsprocesser
Designers kan vara eftertraktade och ha flera alternativ, vilket kan göra att de inte är villiga att vänta på en lång rekryteringsprocess.

 

För att övervinna dessa utmaningar kan företagen
Bygga upp sitt varumärke och arbetsgivarvarumärke: Genom att investera i företagets varumärke och företagskultur kan man attrahera talangfulla designers som vill arbeta för ett engagerande och spännande företag.

 

Använda sig av rekryteringsbolag
Rekryteringsbolag kan hjälpa till att hitta och attrahera designers med de rätta färdigheterna och erfarenheterna, och skapa en smidig rekryteringsprocess.

 

Tydliggöra jobbannonser
För att hitta rätt kandidater måste jobbannonserna innehålla en tydlig beskrivning av rollen och de krav som ställs på kandidaterna.

Snabba upp rekryteringsprocessen: Genom att effektivisera rekryteringsprocessen och vara snabba med beslut kan man undvika att förlora de bästa kandidaterna till andra företag.

Rekryteringsprocessen inom UX, UI och digital produktdesign kan variera något beroende på företagets storlek och arbetskultur, men nedan är en allmän beskrivning av de olika stegen i processen:

 

Kravspecifikation
Arbetsgivaren definierar vilka kvalifikationer och färdigheter som krävs för tjänsten. Detta inkluderar utbildning, erfarenhet, tekniska färdigheter och personliga egenskaper.

 

CV och portföljbedömning
Detta steg är särskilt viktigt inom UX, UI och produktdesign, där portföljer ger en detaljerad bild av kandidatens arbete.

 

Intervju IRL
Kandidaterna blir kallade till ett personligt möte för att diskutera deras arbete och erfarenhet mer detaljerat. Detta steg kan sedan leta till att kandidaten får göra ett case.

 

Referenser
Arbetsgivaren kontaktar vanligtvis kandidatens referenser för att bekräfta deras erfarenhet och arbetsprestation.

 

Anställningsbeslut
Arbetsgivaren fattar beslutet om vilken kandidat som bäst passar för den lediga tjänsten och erbjuder en anställning. Om kandidaten accepterar, inleds en anställningsprocess och eventuell överenskommelse avtalas.

 

I allmänhet kan rekryteringsprocessen inom UX, UI och digital produktdesign vara tidskrävande och konkurrenskraftig, eftersom det finns en hög efterfrågan på kvalificerade kandidater på marknaden. För att övervinna dessa utmaningar kan det vara användbart att använda sig av rekryteringsföretag som specialiserar sig på designrekrytering och har en stark kandidatpoo

Om du söker efter ett rekryteringsbolag som är specialiserat på design, UX, UI, digital produktdesign, grafisk design eller digital design, är Trib och vårt nätverk en bra start. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dina behov, inklusive rekrytering av fasta medarbetare, konsulttjänster, bemanning och frilanstjänster. Vi har ett brett nätverk av talanger och expertis inom dessa områden, och våra tjänster är utformade för att hjälpa dig hitta de bästa kandidaterna för ditt företag.

 

Våra tjänster inkluderar också stöd under hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till anställning och integration, för att se till att du får rätt person på rätt plats. Kika här för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt talanger inom design, UX, UI, digital produktdesign, grafisk design eller digital design.

Vi är Trib

En rekryteringsbyrå i Stockholm som kan design

Vi bygger organisationer och högpresterande team tillsammans med start-ups, scale-ups, SaaS-bolag, e-handelsföretag och traditionella organisationer.

Vårt nätverk av talanger sträcker sig från juniora förmågor till ledande befattningshavare inom service, growth, marknadsföring, tech, produktutveckling, design, ux mm.

Oavsett om behovet är frilansande konsulter, bemanning eller fast rekrytering så hjälper vi er att snabbt nå era mål.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.