Vad gör en UI-designer?

En UI-designer, eller användargränssnittsdesigner, arbetar med att skapa och designa den visuella presentationen och interaktionen av en digital produkt eller tjänst. UI-designern ansvarar för att designa användargränssnittet på ett sätt som är användarvänligt, effektivt och tillfredsställande för användarna.

En UI-designer börjar med att samla information om användarbehoven och målen. De använder ofta insikter från UX-designern, tillsammans med användarundersökningar och dataanalys, för att skapa designlösningar som uppfyller användarbehoven och samtidigt representerar varumärket.

 

Ett viktigt mål för UI-designern är att göra interaktionen med produkten eller tjänsten så enkel och intuitiv som möjligt. De arbetar med att skapa en visuell struktur och hierarki, färgscheman, typografi, ikoner och andra grafiska element som tillsammans skapar en enhetlig och lättanvänd design.

 

UI-designern samarbetar ofta med UX-designern och utvecklare för att se till att designen är tekniskt genomförbar och att den uppfyller varumärkets krav. De kan också arbeta med att skapa animerade prototyper för att testa designen och säkerställa att den fungerar bra för användarna.

 

Som med UX-design blir en bra UI-design allt viktigare för företag som vill skapa en framgångsrik digital närvaro. UI-designers arbetar ofta inom techbolag, e-handel, moderna produktbolag, digitala tjänstebolag och bolag som digitaliseras. Genom att använda sig av en erfaren UI-designer kan dessa företag skapa en visuellt tilltalande användarupplevelse som kan öka användarnas engagemang, förbättra varumärkeskännedom och öka försäljningen.

UI-designers jobbar med en rad olika kompetenser och samarbetar med flera olika team och avdelningar inom en organisation för att skapa en bra gränssnittsdesign. Här är några exempel:

 

Visuell design
En UI-designer bör ha en djup förståelse för visuell design och hur man använder färg, typografi, layout och grafiska element för att skapa en enhetlig och användarvänlig gränssnittsdesign. Detta kan inkludera att skapa designelement som ikoner, knappar, menyer och andra användargränssnittskomponenter.

 

Användarinteraktion
En UI-designer behöver ha en god förståelse för hur användare interagerar med gränssnittet och hur man skapar en intuitiv och responsiv användarupplevelse. Detta kan inkludera att designa animationer, övergångar och andra rörelseeffekter för att skapa en mer engagerande och användarvänlig upplevelse.

 

Teknisk kompetens
En UI-designer behöver ha en grundläggande teknisk förståelse för hur webbteknologier och andra plattformar fungerar, inklusive HTML, CSS och JavaScript. De behöver också ha en förståelse för responsiv design och hur man skapar designlösningar som fungerar bra på alla enheter.

 

Prototyper och designverktyg
UI-designers använder ofta prototyper och designverktyg för att skapa och testa olika designalternativ. De kan behöva vara skickliga på att använda verktyg som Sketch, Figma eller Adobe XD för att skapa interaktiva prototyper och visuella designlösningar.

 

Samarbete och kommunikation
En UI-designer samarbetar ofta med andra teammedlemmar, som UX-designers, utvecklare och produktchefer. De behöver ha starka kommunikations- och samarbetsförmågor för att säkerställa att alla teammedlemmar förstår designbesluten och kan arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

 

Utöver att jobba med dessa kompetenser samarbetar UI-designers ofta med andra team och avdelningar inom organisationen, såsom UX-designers, utvecklingsteam, produktchefer och marknadsförare. De kan också samarbeta med externa konsulter, byråer och andra specialister för att få stöd och kompletterande kompetenser när det behövs. Genom att samarbeta och arbeta tillsammans med dessa olika team kan UI-designers säkerställa att gränssnittsdesignen är enhetlig och effektiv på alla nivåer i organisationen.

UI-designers används i många olika typer av bolag som vill skapa en professionell och användarvänlig gränssnittsdesign för sina digitala produkter eller tjänster. Här är några exempel på de typer av bolag där man vanligtvis använder UI-designers:

 

E-handelsbolag
E-handelsbolag har vanligtvis en stor online-närvaro och är beroende av en väl utformad och användarvänlig webbplats eller mobilapp för att locka och behålla kunder. En UI-designer kan hjälpa till att skapa en visuellt tilltalande och användarvänlig gränssnittsdesign för deras e-handelsplattform.

 

Moderna produktbolag
Moderna produktbolag som fokuserar på teknologi, SaaS eller molntjänster är ofta beroende av en användarvänlig gränssnittsdesign för att skapa en positiv användarupplevelse och maximera produktens användarvänlighet. UI-designers kan hjälpa till att skapa en enkel och effektiv gränssnittsdesign för deras produkter och tjänster.

 

Digitala tjänstebolag
Digitala tjänstebolag som fokuserar på webb- eller mobilapplikationsutveckling kan använda UI-designers för att hjälpa till att skapa en professionell och användarvänlig gränssnittsdesign för sina kunder.

 

Techbolag
Techbolag som fokuserar på utveckling av tekniska plattformar, programvara eller hårdvara behöver också en användarvänlig gränssnittsdesign för att förbättra produktens användbarhet och användarupplevelse. UI-designers kan hjälpa till att skapa en enkel och effektiv gränssnittsdesign för deras tekniska produkter.

 

Bolag som digitaliseras
Företag som digitaliserar sina produkter eller tjänster behöver ofta en professionell och användarvänlig gränssnittsdesign för att göra sin online-närvaro mer engagerande och användarvänlig. En UI-designer kan hjälpa till att skapa en modern och effektiv gränssnittsdesign för deras digitala närvaro.

 

Digital transformation
UI-designers kan också användas av bolag som genomgår digital transformation, dvs bolag som transformeras från traditionella affärsmodeller till digitala modeller. Genom att använda en UI-designer kan bolagen skapa en modern och användarvänlig gränssnittsdesign för sina digitala produkter och tjänster, vilket är avgörande för att locka och behålla kunder på den digitala marknaden. En välutformad gränssnittsdesign kan hjälpa bolag som genomgår digital transformation att förbättra kundupplevelsen och stärka deras digitala närvaro på marknaden.

Behöver du hitta en UI-designer?

Vi på Trib kan hjälpa dig hitta precis den profil du behöver. Vi har många års erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk med de bästa talangerna och förmågorna inom design.

  • Flexibla rekryteringar anpassade efter dina behov
  • Få tillgång till det bästa nätverket av talanger
  • En enskild roll eller ett helt team – fast rekrytering, frilanskonsulter eller bemanning
  • Stöttning och rådgivning genom hela processen

Roller vi gjort inom design

Founding Product Designer

Monoscope

Completed

Product Designers

Handelsbanken

Completed

Product Designer

Simployer

Completed

Senior Product Designer

Market Leading Platform

Completed

Content / Graphic Designer

J.LINDEBERG

Completed

Android Designer

Outdoors Enthusiast App

Completed

UX Designer

Fintech company

Completed

Product Designer

Handelsbanken [Malmö]

Completed

Product Designer

Majority

Completed

Lead Product Designer

Zynca

Completed

Product Designer

Madden Analytics

Completed

Senior Product Designer

Sana

Completed

UX Designer

Etraveli

Completed

Product Designer

Kodiak Hub

Completed

Senior UX Designer

Handelsbanken

Completed

Product Designer

Swedbank Pay

Completed

UX Designer

EF Education First

Completed

Designer

Sana

Completed

UX Designers

Talentech

Completed

Senior Product Designer

Trustly

Completed

Vi är Trib

En rekryteringsbyrå i Stockholm som kan UI-design

Vi bygger organisationer och högpresterande team tillsammans med start-ups, scale-ups, SaaS-bolag, e-handelsföretag och traditionella organisationer, och det inkluderar både UI- och UX-design.

Vårt nätverk av talanger sträcker sig från juniora förmågor till C-level inom service, growth, marknadsföring, tech, produktutveckling, design och UX. Vi har erfarna UX-designers som kan hjälpa er att skapa en positiv användarupplevelse för era digitala produkter och tjänster.

Oavsett om behovet är frilansande konsulter, bemanning eller fast rekrytering så hjälper vi er att snabbt nå era mål med hjälp av vår breda kompetens inom UI-design och andra områden.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.