Vad gör en UX-designer?

En UX-designer arbetar för att skapa en positiv användarupplevelse genom att fokusera på användarbehov, mål och önskemål. De använder en mängd olika metoder för att skapa och utvärdera designlösningar för att se till att de är användarvänliga, effektiva och tillfredsställande för användaren.

En UX-designer ansvarar vanligtvis för att undersöka, planera, designa och utvärdera användargränssnitt och användarupplevelser för digitala produkter, såsom appar och webbplatser. De kan använda verktyg som användartester, intervjuer, användarundersökningar och prototyper för att få insikt i användarnas behov och önskemål.

 

Utifrån den insamlade informationen utvecklar UX-designern användargränssnittet och upplevelsen genom att skapa wireframes, skisser och interaktiva prototyper. De arbetar också ofta med utvecklare och andra teammedlemmar för att säkerställa att produkten eller tjänsten är tekniskt genomförbar och att designen är samstämmig med varumärket och företagets mål.

 

I en tid av digital transformation blir en bra UX-design allt viktigare för att säkerställa en lyckad digital närvaro. Därför är det vanligt att UX-designers arbetar inom techbolag, e-handel, moderna produktbolag, digitala tjänstebolag och bolag som digitaliseras. Genom att använda sig av en erfaren UX-designer kan dessa företag skapa en högkvalitativ användarupplevelse som kan förbättra kundnöjdhet, öka försäljningen och skapa långsiktiga kundrelationer.

UX-designers jobbar med en rad olika kompetenser och samarbetar med flera olika team och avdelningar inom en organisation för att skapa en bra användarupplevelse. Här är några exempel:

 

Användarundersökningar och användartester
En UX-designer bör ha en god förståelse för hur man genomför användarundersökningar och användartester för att samla in användardata och feedback. Detta kan inkludera att skapa enkäter, utföra intervjuer eller genomföra fokusgrupper. De kan också behöva kunna tolka och analysera data för att få värdefulla insikter.

 

Användarcentrerad design
En UX-designer behöver ha en djup förståelse för användarcentrerad design, vilket innebär att man sätter användarna i centrum av all design. Detta innebär att man fokuserar på användarbehoven och -målen och skapar designlösningar som är enkla, effektiva och tillfredsställande för användarna.

 

Prototyper och designverktyg
UX-designers använder ofta prototyper och designverktyg för att skapa och testa olika designalternativ. De kan behöva vara skickliga på att använda verktyg som Sketch, Figma eller Adobe XD för att skapa interaktiva prototyper och visuella designlösningar.

 

Samarbete och kommunikation
En UX-designer samarbetar ofta med andra teammedlemmar, som utvecklare, produktchefer och marknadsförare. De behöver ha starka kommunikations- och samarbetsförmågor för att säkerställa att alla teammedlemmar förstår designbesluten och kan arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

 

Affärsmässig förståelse
UX-designers behöver ha en affärsmässig förståelse för att förstå organisationens mål och hur användarupplevelsen kan bidra till att uppnå dessa mål. De behöver också ha en förståelse för marknadsföring, varumärkesstrategi och användarbeteende.

 

Utöver att jobba med dessa kompetenser samarbetar UX-designers ofta med andra team och avdelningar inom organisationen, såsom utvecklingsteam, produktchefer, marknadsförare och supportteam. De kan också samarbeta med externa konsulter, byråer och andra specialister för att få stöd och kompletterande kompetenser när det behövs. Genom att samarbeta och arbeta tillsammans med dessa olika team kan UX-designers säkerställa att användarupplevelsen är enhetlig och effektiv på alla nivåer i organisationen.

E-handelsbolag
E-handelsbolag har vanligtvis en stor online-närvaro och är beroende av en positiv användarupplevelse för att locka och behålla kunder. En UX-designer kan hjälpa till att skapa en smidig och intuitiv användarupplevelse för deras e-handelsplattform, inklusive sökfunktioner, produktkategorisering, varukorg och checkout-process.

 

Moderna produktbolag
Moderna produktbolag som fokuserar på teknologi, SaaS eller molntjänster är ofta beroende av en positiv användarupplevelse för att maximera produktens användarvänlighet och kundnöjdhet. UX-designers kan hjälpa till att skapa en enkel och effektiv användarupplevelse för deras produkter och tjänster.

 

Digitala tjänstebolag
Digitala tjänstebolag som fokuserar på webb- eller mobilapplikationsutveckling kan använda UX-designers för att hjälpa till att skapa en smidig och användarvänlig användarupplevelse för sina kunder.

 

Techbolag
Techbolag som fokuserar på utveckling av tekniska plattformar, programvara eller hårdvara behöver också en positiv användarupplevelse för att förbättra produktens användbarhet och kundnöjdhet. UX-designers kan hjälpa till att skapa en enkel och effektiv användarupplevelse för deras tekniska produkter.

 

Bolag som digitaliseras
Företag som digitaliserar sina produkter eller tjänster behöver en positiv användarupplevelse för att göra sin online-närvaro mer engagerande och användarvänlig. En UX-designer kan hjälpa till att skapa en modern och smidig användarupplevelse för deras digitala närvaro.

 

Bolag under digital transformation
Precis som med UI-designers kan UX-designers också användas av bolag som genomgår digital transformation. Genom att använda en UX-designer kan bolagen skapa en modern och användarvänlig användarupplevelse för sina digitala produkter och tjänster, vilket är avgörande för att locka och behålla kunder på den digitala marknaden. En välutformad användarupplevelse kan hjälpa bolag som genomgår digital transformation att förbättra kundupplevelsen och stärka deras digitala närvaro på marknaden.

Behöver du hitta en UX-designer?

Vi på Trib kan hjälpa dig hitta precis den profil du behöver. Vi har många års erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk med de bästa talangerna och förmågorna inom design.

  • Flexibla rekryteringar anpassade efter dina behov
  • Få tillgång till det bästa nätverket av talanger
  • En enskild roll eller ett helt team – fast rekrytering, frilanskonsulter eller bemanning
  • Stöttning och rådgivning genom hela processen

Roller vi gjort inom design

Founding Product Designer

Monoscope

Completed

Product Designer

Simployer

Completed

Senior Product Designer

Market Leading Platform

Completed

Content / Graphic Designer

J.LINDEBERG

Completed

Android Designer

Outdoors Enthusiast App

Completed

UX Designer

Fintech company

Completed

Product Designer

Handelsbanken [Malmö]

Completed

Product Designer

Majority

Completed

Lead Product Designer

Zynca

Completed

Product Designer

Madden Analytics

Completed

Senior Product Designer

Sana

Completed

UX Designer

Etraveli

Completed

Product Designer

Kodiak Hub

Completed

Senior UX Designer

Handelsbanken

Completed

Product Designer

Swedbank Pay

Completed

UX Designer

EF Education First

Completed

Designer

Sana

Completed

UX Designers

Talentech

Completed

Senior Product Designer

Trustly

Completed

Digital Designer

Billo

Completed

Vi är Trib

En rekryteringsbyrå i Stockholm som kan UX-design

Vi bygger organisationer och högpresterande team tillsammans med start-ups, scale-ups, SaaS-bolag, e-handelsföretag och traditionella organisationer, och det inkluderar även UX-design.

Vårt nätverk av talanger sträcker sig från juniora förmågor till C-level inom service, growth, marknadsföring, tech, produktutveckling, design och UX. Vi har erfarna UX-designers som kan hjälpa er att skapa en positiv användarupplevelse för era digitala produkter och tjänster.

Oavsett om behovet är frilansande konsulter, bemanning eller fast rekrytering så hjälper vi er att snabbt nå era mål med hjälp av vår breda kompetens inom UX-design och andra områden.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.