Förstärk din process
med vår support

Alla behov är unika. Många vill ha mycket, andra mindre; i båda fallen kan vi hjälpa till. Genom våra erbjudanden inom Support kan vi tillföra vår kunskap och erfarenhet för att stärka era interna rekryteringsprocesser. Med Referral, Branding, Headhunting och Quality Assurance kan vi stötta er där ni behöver.

Så här kan vi stötta!

Låt oss veta vilken del av processen du behöver stöd i, så hjälper vi dig att nå era mål effektivare. Det går givetvis att kombinera dessa tjänster. Hör av dig så kan vi berätta mer.

  • Referral – Få tillgång till vårt nätverk av talanger som just nu letar efter sitt nästa steg. En möjlighet att få träffa toppkandidater som är i rörelse.
  • Branding – Vi bearbetar vårt externa nätverk med en integrerad marknadsföringsinsats, tillsammans med riktade e-postmeddelanden till relevanta talanger i vårt nätverk.
  • Headhunting – Vi identifierar, utvärderar och attraherar talanger till din befintliga rekryteringsprocess. Låt oss veta vad och vem du letar efter, så hittar vi dessa. .
  • Quality Assurance – Kompetensbaserade djupintervjuer och strategier för kvalitetsbedömning av kandidater.

Välj bara
det du behöver

Tillsammans med våra kollegor, talanger och kunder har vi byggt upp ett nätverk av briljanta människor och en process som ger dig tillgång till det du behöver.

Vi vet hur svårt det är att attrahera och konvertera en drömkandidat. Vi vet att du vet detta och vet hur man gör, men ibland kan det behövas en hjälpande hand eller ny energi i processen.

Varför Trib?

Med en agil metodik och responsiv process arbetar vi i sprints i nära samarbete med alla involverade intressenter. Vi gräver djupt i affärsstrategier, tillväxttaktik, produktutveckling och kultur för att identifiera och kartlägga kärnkompetenskrav – från situationsanalys och profilering till aktivering, sökning, headhunting och kvalitetssäkring.

Alla Talent Agents hos Trib är före detta affärsutvecklare, marknadskommunikatörer, digitala specialister och designexperter, som kommer att vara din strategiska partner och rådgivare i varje givet uppdrag. Du kommer att tilldelas en Talent Agent skräddarsydd efter dina specifika behov, alltid med stöd av ett team som delar med sig av sina kunskaper och nätverk för att skapa exponentiell synergi.

Vi har ett globalt och mångsidigt nätverk av topptalanger. Från färsk kunskap till högre chefsnivå tillhandahåller vi specialister inom marknadsföring, tillväxt, produkt, design och teknik.

Vi tänker alltid långsiktigt, både när det gäller kunder och kandidater. Vi ser det inte som att ”bygga vårt nätverk”, vi vårdar i själva verket meningsfulla relationer.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.