Ditt behov är långsiktigt, såsom vår relation.

Rekrytering är en långsiktig investering. Med branschinsikter och ett kurerat nätverk av topptalanger, uppnår vi framgångsrika matchningar, som skapar långsiktig effekt.

Vi konverterar de bästa talangerna

Med kunskap och egen erfarenhet från branschen fokuserar vi på att lösa rekryteringsbehoven hos snabbrörliga industrier genom vårt ständigt växande nätverk.

Områden

Service

Growth

Marketing

Tech

Product

Design

Nivåer

Board

Executive

Management

Senior

Mid

Junior

Processen i korthet

1

Förståelse

Alla framgångsrika samarbeten handlar om att lära känna varandra. Att lyfta fram ambitioner, utmaningar, framgångar, trender och möjliga tillvägagångssätt. Men också att definiera uppdragets syfte, mål och plan.

Med en djupdykning i det specifika behovet, rollbeskrivningen och den omgivande organisationen bygger vi en bra grund för samarbetet.

2

Aktivering

En Talent Agent tilldelas projektet, med stöd av ett team, ansvarig för aktivering och hantering av leveransen.

Tillsammans mobiliserar de alla tillgängliga resurser och kanaler, med syfte att planera och strukturera det fortsatta gemensamma arbetet med att identifiera och attrahera de bäst lämpade kandidaterna.

3

Arbetet

Med en agil metodik och iterativ process arbetar vi i sprintar i nära samarbete med den rekryterande chefen. En nära dialog under uppdraget är då av största vikt.

Möjliga kandidater identifieras i både våra nära och externa nätverk och även headhunting genomförs för att hitta helt nya profiler.

Vår utvärdering av kandidater görs genom kompetensbaserade djupintervjuer och profiler presenteras och utvärderas löpande. Samtidigt utvärderas och kalibreras också kravprofilen vid behov.

4

Slutliga

Vi är strategiska partners i den vidare bedömningen av slutkandidaterna i enlighet med interna HR-rutiner. Oavsett om det är ett test, business case, portfolio eller workshop.

En stor del av framgångsrik rekrytering är att hålla information och förväntningar i en bra synk mellan kandidat och kund. Vi fungerar som en brygga däremellan och bibehåller snabbhet och effektivitet tills en kandidat är kontrakterad.

När ett uppdrag är klart försvinner vi givetvis inte. Tvärtom så kollar vi in med både den rekryterande chefen och den nya kollegan under de följande månaderna, efter att kandidaten har börjat.

Nu kör vi!

Få tillgång till ett fantastiskt nätverk av ledare, kreatörer och specialister inom marknadsföring, growth, produkt, design och teknik – för permanent rekrytering, interim- eller frilansbehov.

  • Flexibla rekryteringar anpassade efter dina behov.
  • Tillgång till vårt talangnätverk.
  • En enskild rekrytering eller ett helt team. Permanent och frilansande.
  • Kul på vägen!

Vi är Trib

Rekrytering i Stockholm

Vi bygger organisationer och högpresterande team tillsammans med start-ups, scale-ups, SaaS-bolag, e-handelsföretag och företag under digital transformation.

Vårt nätverk av talanger sträcker sig från juniora förmågor till C-level inom service, growth, marknadsföring, tech, produktutveckling, design och UX.

Oavsett om behovet är frilansande konsulter, bemanning eller fast rekrytering så hjälper vi er att snabbt nå era mål.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.